DATA: 21 lipca 2023 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-15:00

Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów

szkolenie online

obowiązki, wyzwania i zagrożenia

To tylko wybrane zagadnienia

jakie zostaną omówione podczas 5 godzin szkolenia

 • Jakie przepisy regulują transgraniczne przemieszczanie odpadów w Polsce i na świecie?
 • Jak wygląda procedura w zakresie uzyskiwania zezwoleń GIOŚ na transgraniczne przemieszczanie odpadów (wymagane dokumenty, terminy możliwe scenariusze)?
 • Jak wyglądają ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów?
 • Jak klasyfikować odpady na potrzeby transgranicznego przemieszczania?
 • Jakie są obowiązki w zakresie raportowania TPO w BDO, w SENT oraz sprawozdawczość do GIOŚ?
 • Kto i jak kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów?
 • Jakie są konsekwencje postępowania niezgodnie z przepisami regulującymi przemieszczanie odpadów?
 • Jak wyglądają perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE?

W trakcie szkolenia Ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów.


Podczas webinarium każdy Uczestnik będzie miał możliwość zdawania pytań na czacie.

 • Jak rynek transgranicznego przemieszczania odpadów w Polsce wygląda na tle innych krajów UE?
 • Jakie procedury mają zastosowanie przy transgranicznym przemieszczaniu konkretnych rodzajów odpadów (pytania uczestników)?
 • Jak prawidłowo wypełniać dokumenty związane z przemieszczaniem odpadów (najczęstsze błędy)?
 • Jakie dokumenty należy przedstawić podczas kontroli w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów?
 • Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikacji odpadów (np. odpady tworzyw sztucznych).
POZNAJ PRELEGENTA
ZOBACZ PROGRAM

Koszt udziału w webinarium

cena bazowa:

349 zł netto + VAT

429,27 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

UWAGA!

Kod rabatowy uprawniający do obniżki ceny o 15% od ceny bazowej:

TPO15


Cena po wykorzystaniu kodu rabatowego:

296,64 zł netto zamiast 349 zł netto

364,87 brutto zamiast 429,27 zł bruttoPowyższy kod rabatowy będzie działał tylko przy rejestracji

do piątku 7 lipca 2023 do godziny 23:59.


Aby skorzystać z obniżenia ceny o 15% należy wpisać kod rabatowy 

TPO15 

w formularzu rejestracji.

Do udziału w szkoleniu

zapraszamy m. in.:

 • Przedsiębiorców zainteresowanych wywozem odpadów z Polski i przywozem odpadów do Polski;
 • Firmy transportowe realizujące transporty odpadów w ruchu międzynarodowym;
 • Doradców w zakresie ochrony środowiska zainteresowanych transgranicznym przemieszczaniem odpadów.
 • Wszystkie inne podmioty zainteresowane tematyką

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • Planowaniu działalności międzynarodowej w obszarze gospodarki odpadami;
 • Efektywniejszej realizacji procedur uzyskiwania zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów;
 • Prowadzeniu legalnej działalności w obszarze transgranicznego przemieszczania odpadów;
 • Sprawnej realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec organów polskich i zagranicznych.

Program szkolenia

 • Przepisy w zakresie TPO w ujęciu globalnym, Unii Europejskiej oraz krajowe.
 • Rola oraz zadania właściwych organów w organizowaniu systemu nadzoru nad opadami przemieszczanymi w ruchu międzynarodowym;
 • Ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów.

1. Wstęp do transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO):

2. Procedury w transgranicznym przemieszczaniu odpadów:

 • Klasyfikacja odpadów w transgranicznym przemieszczaniu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów tworzyw sztucznych;
 • Procedura informowania - przemieszczanie odpadów z załącznikiem VII - obowiązki dotyczące realizacji przemieszczeń nie wymagających zezwoleń GIOŚ;
 • Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody dla wywozu odpadów z kraju, przywozu do Polski, tranzytu przez terytorium kraju – szczegółowe omówienie procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń GIOŚ na transgraniczne przemieszczanie odpadów (wymagane dokumenty, terminy możliwe scenariusze),
 • Realizacja przemieszczeń odpadów - obowiązki w zakresie raportowania TPO w BDO, w SENT oraz sprawozdawczość do GIOŚ.

3. Kontrola odpadów w ruchu transgranicznym:

 • Kto i gdzie kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów;
 • Czym jest nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów - odpowiedzialność poszczególnych uczestników;
 • Konsekwencje naruszenia przepisów - sankcje karne;
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów.

4. Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE

Szkolenie poprowadzi Przemysław Kurowicki

Ekspert w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.


Posiada 15 - letnie doświadczenie w zakresie egzekwowania i kontroli przepisów związanych z przemieszczaniem odpadów oraz gospodarką odpadami.


Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu ochrony środowiska, głównie z tematyki transgranicznego przemieszczania odpadów dla różnych grup zawodowych, w tym dla organów ścigania.


Pełnił funkcję „krajowego punktu kontaktowego” dla Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz krajowego korespondenta dla Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Koszt udziału w webinarium

cena bazowa:

349 zł netto + VAT

429,27 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

UWAGA!

Kod rabatowy uprawniający do obniżki ceny o 15% od ceny bazowej: 

TPO15


Cena po wykorzystaniu kodu rabatowego:

296,64 zł netto zamiast 349 zł netto

364,87 brutto zamiast 429,27 zł bruttoPowyższy kod rabatowy będzie działał tylko przy rejestracji 

do piątku 7 lipca 2023 do godziny 23:59. 


Aby skorzystać z obniżenia ceny o 15% należy wpisać kod rabatowy 

TPO15 

w formularzu rejestracji.

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkolenie on-line krok po kroku

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Fakturda pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Icon

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807